Prawo administracyjne

  • sporządzanie pism i wniosków z zakresu prawa administracyjnego,
  • sporządzanie skarg i odwołań od decyzji administracyjnych,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • doradztwo w zakresie prawa administracyjnego.