Prawo gospodarcze i handlowe

  • sporządzanie umów i regulaminów,
  • doradztwo prawne w zakresie prawa handlowego i gospodarczego,
  • zakładanie spółek prawa handlowego.