Obsługa prawna przedsiębiorców

  • kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców,
  • opracowywanie opinii prawnych,
  • sporządzanie pozwów, apelacji i zażaleń,
  • sporządzanie i opiniowanie umów,
  • pomoc w rejestrowaniu spółek,
  • zastępstwo procesowe w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • windykacja należności,
  • doradztwo prawne dla przedsiębiorców.