Mediacje

  • uczestnictwo w negocjacjach handlowych,
  • mediacje w konfliktach biznesowych,
  • mediacje w sporach sądowych.