Prawo cywilne

  • opracowywanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych,
  • sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienie,
  • sprawy związane z zasiedzeniem,
  • ochrona dóbr osobistych,
  • doradztwo prawne z zakresu prawa cywilnego.